Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

Pastoraat

"Pastoraat" is eigenlijk gewoon een ingewikkeld woord voor zorg en aandacht die wij aan elkaar willen geven, in de overtuiging dat Gods zorg en aandacht voor mensen mede gestalte kan krijgen door ons doen en laten. Langs verschillende wegen tracht het pastoraat, overeenkomstig haar taak, de gemeenteleden individueel en gezamenlijk te helpen de Boodschap van het evangelie te doen verstaan. De meest persoonlijke benadering is die van het huisbezoek en het contact met de contactpersonen in de wijken. De gemeenteavonden en de groot-huisbezoek-avonden bieden de gelegenheid elkaar in wat grotere kring te ontmoeten. Voor nieuw-ingekomenen wordt eens per jaar een begroetingsavond gehouden om met elkaar kennis te maken.

Ouderlingen en predikant
De pastorale zorg in onze gemeente is toevertrouwd aan het pastoraal team van contactpersonen dat wordt aangestuurd door twee pastoraal ouderlingen en de predikant. Zij bezoeken gemeenteleden wel uit eigen beweging, maar als u een beroep op hen wilt doen, aarzel dan vooral niet om zelf contact te leggen.

Ziekenhuisopname
Indien u ziek bent, al of niet met opname in een ziekenhuis, vragen wij u dit door te geven aan de predikant. Dringend verzoeken wij u een ontslag uit het ziekenhuis meteen door te geven aan de predikant. Dit voorkomt een vergeefse reis naar het ziekenhuis.

Contactpersonen
Om het contact met gemeenteleden te onderhouden is de gemeente ingedeeld in wijken. Per wijk is er een contactpersoon. Deze contactpersoon bezorgt in zijn of haar wijk het Streekkerkblad en zorgt er in januari voor, dat u een oproep ontvangt voor een vrijwillige financiële bijdrage aan de kerk in het kader van Kerkbalans. Deze contactpersoon haalt uw reactie persoonlijk op. Daarnaast zullen de contactpersonen het kerkblad af en toe aan de deur afgeven en in voorkomende gevallen namens de kerk contact leggen of onderhouden. Als u vragen hebt of bijvoorbeeld predikantsbezoek op prijs stelt, kunt u zich wenden tot de contactpersonen. De wijkindeling wordt hieronder vermeld, de namen en adressen van de contactpersonen vindt u in de adressen-lijst.

Het overzicht van de wijkindeling
De gemeente is onderverdeeld in een aantal wijken en bestaat uit circa 550 pastorale eenheden, samen circa 1000 leden. In het hierna volgend overzicht vindt u de wijkindeling gekoppeld aan de straten die het betreft. In de adressenlijst vindt u de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in uw wijk. U kunt te allen tijde met hen contact opnemen en zij zullen u in eerste instantie van dienst proberen te zijn:

• Beuningen
Wijk 1 De Balmerd De Balmerd (oneven 5 en hoger, even 126 en hoger), Tempelstraat (oneven 1 t/m 57)
Wijk 2 De Donken Kleidonk, Leemdonk, Oerdonk, Rijstveld, Stoldonk, Veendonk, Zaveldonk, Zonnebloemveld, De Balmerd (1, 3,2 t/m 124)
Wijk 3 Aalsterveld Aalsterveld, Korenveld, Roggeveld, Boekweitveld, Lijnzaadveld, Tarweveld, Koolzaadveld, Maisveld
Wijk 4 Olden Tempel Architraaf, Basement, Console, Fries, Geison, Gewelf, Middenschip, Obelisk, Ornament, Pyloon, Sima, Tempelstraat (2 t/m 40), Voorhof, Zuil
Wijk 5 Blanckenburg Hellebaard, Kling, Kruisboog, Koningstraat (2 tm 8), Morgenster, Ridderspoor, Slinger, Schild, Strijdbijl, Vizier, Vulckestraat, Wilhelminastraat (2 t/m 8)
Wijk 6 Viermorgen Are, Bunder, Duim, Galerij, Kapiteel, Koningstraat (even 10 en hoger), Knoop, Mijl, Roede, Schacht, Schepel, Snees, Vadem, Viermorgen, Voet
Wijk 7 Tinnegieter 1 Glazenier, Herbergier, Hoefsmid, Imker, Kooiker, Nettenknoper, Pottenbakker, Ratelwacht, Rietdekker, Steenhouwer, Tichelaar, Wagenmaker, Zadelmaker
Wijk 8 Tinnegieter 2 Barbier, Houtgraveur, Klokkengieter, Klompenmaker, Koningstraat (1 t/m 15), Koperslager, Krommehoekstraat (even), Kuiper, Leerlooier, Mandenvlechter, Marskramer, Mulder, Pompenmaker, Steenbakker, Turfsteker, Veerman, Wilhelminalaan (10 t/m 140)
Wijk 9 Heuve 1 Antoniuslaan, Augustuslaan, Aureliushof, Ceasarlaan, Carushof, Galbasingel, Koningstraat (17 en hoger), Krommehoekstraat (oneven), Macrinushof, Nervalaan, Severushof, Trajanussingel, Wilgenoord, Wilhelminalaan (142 t/m 168)
Wijk 10 Heuve 2 Bijsterhuizenstraat, Claudiuslaan, Constantiuslaan,  Deciushof, Elsenpas, Hadrianussingel, Tiberiuslaan, Tituslaan, Valerianuslaan, Vitelliuslaan, Wilhelminalaan (170 en hoger)
Wijk 11 Kern 1 Beatrixplein, Bernhardstraat, van Heemstraweg (61 en hoger), Christinastraat, Dorpssingel, Irenestraat, Julianaplein, Klaproosstraat, Korenbloemstraat, Margrietstraat, Molenstraat (even), Schoolstraat, Burg. Verstratenlaan, Thorbeckeplein, Violierstraat, Emmastraat, Joh. Frisostraat, Mauritsplein, Kerkplein
Wijk 12 Kern 2 Bongerdstraat, Wilhelminalaan (3 t/m 45 oneven)
Wijk 13A De Haaghe De Haaghe, Haagstraat, Hogewaldstraat, Wingerdstraat, Kapershof, Papenhaag, van Heemstraweg (1 t/m 59), Verbindingsweg, Notenhof
Wijk 13B De Asdonck Dwarshommelstraat, Hosterdstraat, Distelakkerstraat, Hommelstraat, Kloosterstraat, Waardhuizenstraat, Dijk, van Heemstraweg (84)
Wijk 14 Bloemenwijk Akeleistraat, Anemoonstraat, Anjelierstraat, Begoniastraat, Molenstraat (oneven), Lavendelstraat, Lupinestraat, Pinksterbloemstraat, Primulastraat
Wijk 15 Duivenkamp Burg. Gerardslaan, Burg. Van Suchtelenlaan, De Liende, Duivenkamp, Fazantlaan, Hazelhoenhof, Korhoenlaan, Lindenstraat, Meerkoetlaan, Parelhoenhof, Patrijslaan, Houtduiflaan
Wijk 16 De Hoeven Aker, Akkersleep, Brink, Disselboom, Erf, Gaard, Gaffel, Gerstakker, Hagerspas, Haspel, Haverveld, Hofstee, Klaver veld, Kortekar, Krommedissel, Landouw, Lange Dreef, Roskam, Schaarweide, Strekel, Veldkant, Vlasakker, Wanmolen, Wilgenkamp
Wijk 17 Beuningse Plas 1 Berkenpark, Beuningerbeemd, Beukenpark, Eikenpark, Esdoornpark, Slottuin, Thujapark, Waterdorp, Wolfsbossingel
Wijk 18 Beuningse Plas 2 Binnenvaart, Brasemgracht, Forelgracht, Ganzeneiland, Karpergracht, Lagunesingel, Mathaak, Palinggracht, Poldervaart, Snoekgracht, Zalmgracht
• Weurt
• Ewijk 1 Ten oosten van de Julianastraat, De Boskamp
• Ewijk 2 Ten westen van de Julianastraat, Groene Heuvels
• Verpleeghuis Waelwick
• Winssen
  
  Bloemendienst
In de zondagse kerkdienst zijn bloemen aanwezig, die vervolgens bij mensen thuisbezorgd worden. Alle gemeenteleden van 75 jaar of ouder ontvangen rond hun verjaardag bloemen. Er worden bloemen be¬zorgd bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 55 en 60 jaar of meer Daarnaast gaat er ook bij bijzondere gelegenheden een bloemengroet van de gemeente uit. In geval van geboorte gaat een rode roos naar de jonge ouders. Bij ziekenhuisopnamen wordt een roos van een andere kleur bezorgd of aan kinderen een andere attentie.

Ouderenpastoraat
In 2007 is er een begin gemaakt met het organiseren van ontmoetingsochtenden voor oudere gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Per kwartaal worden deze gemeenteleden uitgenodigd die in het betreffende kwartaal verjaren. Aan het eind van 2007 zal worden gekeken of deze ochtenden op deze of op een andere manier zullen worden voortgezet.Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad