Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

Jeugd

Jeugd

Oppasdienst
Tijdens bijzondere diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij een bijzondere dienst moet u denken aan: een doopdienst, Kerst, Pasen, als er een gastkoor medewerking verleent enz. Via het Streekkerkblad en De Koerier kunt u vernemen of er die zondag oppasdienst is. Voor de aanvang van de dienst kunt u uw kind(eren) naar de oppas in de ‘Haardkamer’ brengen (via de ontmoetingsruimte, langs de keuken, door de gang, naar links). Na de dienst kunt u uw kinderen daar weer ophalen. Als er vaker met meer regelmaat kinderen naar de oppas komen, zal dit weer worden aangepast naar iedere week.

Kindernevendienst
De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen het begin van de dienst in de kerkzaal bijwonen. Voor de schriftlezingen en de preek verlaten zij de dienst met de leiding van de kindernevendienst. In hun eigen ruimte horen ze een verhaal op hun eigen niveau en verwerken ze dit verhaal door middel van een tekening, een lied of een werkje. Voor de slotzang keren zij terug in de kerkzaal.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.

Jeugdkerk
Als regel is er elke 2 weken jeugdkerk, altijd tijdens de kerkdienst van 11.00 uur. De jeugd van klas 1, 2 en 3 van de middelbare school verlaat de kerkzaal tegelijk met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan. In hun eigen ruimte hebben zij hun eigen dienst. Ook zij keren voor de slotzang weer terug in de kerkzaal. De jeugd die dat wenst wordt van de activiteiten op de hoogte gehouden d.m.v. een briefje thuis of per email. Voor informatie kunt u terecht bij de jeugdouderling.

Basiscatechese
Om kinderen vertrouwd te maken met de kerk, de bijbel, de christelijke traditie en diverse onderwerpen van het geloof is er een catecheseprogramma dat begint met de basiscatechese. De basiscatechese duurt twee jaar om de twee jaar start er dus een nieuwe groep. Jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool krijgen hiervoor een uit-nodiging. Op een speelse manier in de vorm van gesprek, leesstukjes, puzzeltjes en werkbladen, komen verschillende onderwerpen over de kerk, de kerkgemeenschap, de kerkdienst, de bijbel en de christelijke feesten aan de orde, zodat er een 'basis’ ontstaat waardoor kinderen in de kerk mee kunnen doen en inzicht krijgen in de gang van zaken.
Om de 2 weken, 6 maal voor de kerstvakantie en 6 maal na de kerstvakantie, komen de jongeren bij elkaar, en dat 2 jaar lang, dus alles bij elkaar zo’n 24 keer. De basiscatechese wordt begeleid door één van de streekpredikanten en wordt gegeven door een lid van onze gemeente. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de jeugdouderling.

Tienergroep
Na de basiscatechese volgt de tienergroep voor wie in de eerste klassen van de middelbare school zit. In de tienergroep staan gezelligheid en elkaar ontmoeten centraal. Het is leuk om van elkaar te horen wat er op andere scholen gebeurt. Daarnaast wordt er iets gedaan met speciale thema’s. Vast onderdeel is ook het kamp. Samen met de andere tienergroepen van de streekgemeente gaan jongeren een weekend op kamp.
De tieneravonden worden gehouden in het kerkgebouw. Aan het begin van ieder schooljaar worden uitnodigingen voor de tienergroep verstuurd. Wie die onverhoopt niet heeft ontvangen of meer wit weten kan terecht bij de jeugdouderling. Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kun je hier downloaden.

Jongerencatechese
Voor jongeren van 16 tot 18 jaar is er een jongerencatechese. In deze catechesegroep worden verschillende onderwerpen uitgediept, aan de hand van een boekje of ander materiaal en zo mogelijk ook in samenspraak met de deelnemers. Aan het begin van ieder schooljaar worden jongeren van de betreffende leeftijd voor de jongerencatechese uitgenodigd.

Belijdeniscatechese
Wie belijdenis van het geloof wil afleggen en daardoor lidmaat wil worden van de kerk, kan daarvoor de belijdeniscatechese vol¬gen. Belijdenis vindt doorgaans plaats in een dienst rond Pinksteren. Met de belijdeniscatechese wordt begonnen in januari. Tegen het eind van ieder jaar verschijnt een aankondiging voor de belijdeniscatechese in het Streekkerkblad. Wie belijdenis wil doen kan daarvoor altijd contact opnemen met de predikant.

Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad