Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

Erediensten

Reguliere diensten.
De kerkdiensten worden doorgaans gehouden in de kerk te Beuningen, de ene week aanvang 9.30 uur, de andere week aanvang 11.00 uur. In de zomer en in de week voor Pasen zijn er diensten in Winssen. Informatie over tijd en plaats van de kerkdiensten vindt u in de agenda , het streekkerkblad en in de Koerier, het plaatselijke huis-aan-huisblad. Aanvangstijden van de diensten worden ook aangegeven op het publicatiebord bij het hek voor de kerk.

Wie pas in Beuningen is komen wonen, of er al langer woonachtig is, en de kerk (opnieuw) wil gaan bezoeken, moet vaak even een drempel over. Wat zich achter de ingang bevindt is onbekend, mensen zijn vreemd, evenals de gang van zaken. Misschien helpt het om hier kort aan te geven, wat u aantreft. Als u op zondagmorgen naar binnen wilt, neemt u de linker ingang, dat is de groene deur. U komt binnen in de hal, waar u uw jas kunt ophangen. U kunt vanuit de hal de kerkzaal binnengaan. Voordat u de kerkzaal binnenkomt, ontvangt u bij de ingang van de zaal een zogenaamde zondagsbrief, waarop soms een aantal mededelingen staan afgedrukt en de liederen worden aangegeven die wij in de dienst zingen. Wij maken in onze diensten gebruik van het Liedboek voor de Kerken en de bundel ‘Tussentijds’. Beide liedboeken zijn te leen tijdens de dienst en liggen bij de ingang van de kerkzaal. Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij degene die u de zondagsbrief uitdeelt. Eenmaal in de kerkzaal, kunt u gaan zitten waar u wilt. U hoeft zich niet ongemakkelijk te voelen of 'bekeken'. De gemeente is gewend aan gasten, nieuwkomers en wisselende gezichten. Om u een indruk te geven van onze diensten kunt u via deze link een van onze diensten beluisteren.

Na de dienst kan er koffie gedronken worden in de ontmoetingsruimte, dat is terug naar de hal en dan rechtsaf. U hoeft zich ook daar niet ongemakkelijk te voelen; mensen zullen vanzelf een praatje met u aanknopen. Voor informatie over de creche, kindernevendienst en andere jeugdactiviteiten, kijk onder de tab jeugd.

Bijzondere diensten
Regelmatig zijn er diensten met een bijzonder karakter. Op gezette tijden zijn er doopdiensten. Wie zichzelf of een kind wil laten dopen kan daarvoor contact opnemen met de predikant. leder jaar is er een kerk-en-schooldienst, voorbereid in samenwerking met de protestants christelijke tak van de Brede School de Fontein en afgestemd op alle schoolgaande kinderen. Met regelmaat wordt het Avondmaal gevierd. Voor deelname aan het avondmaal wordt iedereen genodigd, dus ook de kinderen. Af en toe zijn er jeugddiensten, soms ook in streekverband. Drie keer per jaar is er een oecumenische viering met de Rooms-katholieke parochie, in de Corneliuskerk of in de protestantse kerk. Medewerking aan de diensten wordt verleend door Con Amore, de liedgroep, het kinderkoor of een koor van buiten onze gemeente. Ook instrumentalisten dragen met enige regelmaat hun steentje bij aan de dienst.

Natuurlijk zijn er ook kerkdiensten buiten de zondagse eredienst. Er zijn bijvoorbeeld diensten waarin een huwelijk wordt ingezegend en diensten voorafgaande aan een uitvaart. Informatie daarover is te verkrijgen bij de predikant.

Koffiedienst, autodienst, cassetterecorder
Na de dienst is er doorgaans gelegenheid om koffie te drinken in de ontmoetingsruimte. De koffie wordt verzorgd door de koffiedienst, vrijwilligers die bij toerbeurt koffie zetten en schenken. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u gebruik maken van de autodienst. Ook is het mogelijk om de dienst achteraf thuis te beluisteren via de cassetterecorder. Wilt u gebruik maken van deze diensten, dan kunt u contact opnemen met de personen die in de contactlijst vermeld staan bij 'autodienst' en 'cassetterecorder'.

Leur, Alde Steeg
Iedere laatste zondag van de maand vindt in het kerkje van Leur om 19.00 uur de zogenaamde Open-Leur-viering plaats. De thema's van deze vieringen zijn ontleend aan het maandblad Open Deur. In verzorgingshuis Alde Steeg is iedere zaterdag om 10.00 uur een viering. Met regelmaat gaat de protestantse predikant van Beuningen voor in deze vieringen. Mailnieuws Regelmatig verschijnt er ook het mailnieuws (per e-mail) met de laatste mededelingen en nieuwtjes uit de gemeente. U kunt zich hiervoor opgeven via het volgende e-mail adres.

Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad