Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Preek Ds. H. Fonteyn - Openbaring 5

Preek Ds. H. Fonteyn - Openbaring 5

Zondag 11 november, Bergharen

Schriftlezing: Openbaring 5

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Een echt goed kinderboek is ook altijd een heel goed boek voor volwassenen. Ik heb het voorrecht, vijf kinderen te mogen hebben grootbrengen, en een belangrijk onderdeel van de opvoeding in hun kinderjaren was altijd het voorlezen. Bij ons ging dat dan zo, dat na het tanden poetsen en alle andere rituelen voor het slapen gaan ik mezelf met een kussen in de rug naast zoon of dochterlief nestelde en zo mogelijk elke avond een hoofdstuk vervolglezing voorlas uit de grote voorraad kinderboeken die wij in de loop der jaren verzameld hadden. Een serie boeken, zeven in getal, die ik wel tien maal, voor elk kind twee keer, heb voorgelezen, is deze: de Narnia-kronieken, van de Engelse schrijver C.S. Lewis. Hoofdpersoon in alle boeken is een leeuw, Aslan genaamd. Een leeuw, van wie onze kinderen al heel snel, zonder dat het ergens met zoveel woorden wordt gezegd, door hadden dat die in de verhalen symbool stond voor Jezus in het evangelie. Dat klopt ook. C.S. Lewis was een gelovig christen en heeft heel veel over christelijke thema’s gepubliceerd, heel expliciet. Maar in deze reeks kinderboeken heeft hij dat in metaforen gedaan, hij heeft zeven prachtige sprookjesboeken geschreven. Maaralleen “ingewijden”, mensen die ook de bijbelse verhalen kennen, zullen in Aslan en allerlei andere figuren en in de gebeurtenissen die beschreven worden, bijbelse figuren en thema’s herkennen. (Kunt u nagaan hoe onze kinderen daarin onderlegd waren…)

Ik moest ineens aan die Narnia Kronieken denken toen ik Openbaring 5 voor me had. Ik weet niet of dominee Den Hartog vorige week ook met Openbaring 4 aan de gang geweest is… het begint in elk geval met een open deur in de hemel. Johannes, de ziener, mag een kijkje nemen achter de schermen… Wat we allemaal af en toe zo graag zouden willen. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om zeker te weten dat er achter die schijnbare willekeur en achter de grillige spelingen van het lot, de onberekenbaarheid van de natuur, en de menselijke wereldgeschiedenis met alle up’s en down’s, - en die van ons eigen kleine leven -  dat er achter dat alles beleid is, dat er een plan achter zit. En als er iets is, dat wezenlijk voor de verkondiging van het boek Openbaring is, dan juist dit. Het is samen te vatten in één zinnetje, uitgesproken door de hoogbejaarde Zwitserse theoloog Karl Barth, aan de vooravond van zijn overlijden, volgende maand 50 jaar geleden: Ess wird regiert!

Maar hoe dan? Misschien komen we dat vanmorgen een beetje op het spoor. Wat zien we? De gestalte op de troon, de Allerhoogste, de Heer van het heelal, heeft in zijn rechterhand – natuurlijk de rechter, links staat immers voor ongeluk en onheil, rechts voor recht en heil - een boekrol. Beschreven, maar verzegeld. Het Grote Boek, waar het allemaal in staat, de grote en de kleine verhalen, de hele geschiedenis. Waar het allemaal naar toe gaat, wat het allemaal voor zin heeft, waar het allemaal goed voor was en is… Verzegeld is die rol. Met zevenzegels. M.a.w. potdicht, verboden terrein, ontoegankelijk. Uitsluitend te openen en te lezen voor wie daartoe waardig is. Wie het “verdient”, vertaalt de NBV. Ik moest even denken aan het ritueel, waarbij de majesteit in ons land in geval van zeer grote dapperheid en voorbeeldig leiderschap aan een militair de Willemsorde verleent. Dat komt maar zelden voor. Wie die boekrol krijgt aangereikt en mag openen, bevindt zich in een bijzondere positie. Is er zo iemand? Is er iemand die die boekrol mag openen? Die alle geheimen mag kennen? Is er iemand die zo beantwoordt aan Gods wil en wens? Iemand die in Gods naam de heerschappij mag ontvangen over onze geschiedenis? Dat is een ontzettend spannende vraag in deze tekst. En die spanning wordt opgevoerd, want er lijkt niemand te zijn… Niemand die beantwoordt aan de eisen. Niemand die aan de maat is. En Johannes wordt er treurig van, want als er niemand is, ja, waar moet het dan met ons en met deze wereld naar toe? Dan blijven we gevangen in de eindeloze strijd van licht en donker, recht en onrecht, leven en dood, maar zonder dat we ooit met recht en reden kunnen hopen dat het goed komt, dat het licht overwint… dat de liefde overwint… dat het leven overwint… Het kan ook voor ons vaak en soms ineens opnieuw een spannende, bange en prangende vraag zijn… IS er wel beleid in de hemel, is er wel een hemel? Komt het wel goed met ons? Met onze wereld? Is er iemand bij wie onze geschiedenis, ons lot, het lot van deze wereld, in goede, liefdevolle, veilige handen is? Uiteindelijk?

Vanmorgen kijken we mee, met Johannes, met gelovigen van alle tijden, met martelaren van alle tijden, met alle mensen op aarde die zuchten onder onrecht en dictatuur en die verlangen naar bevrijding.  En ook in de hemel wordt het stil. De lofzang zwijgt even. De hele kosmos, de ganse schepping houdt als het ware de adem in. Staat er iemand op? Is er iemand in dit universum die het nodige kaliber heeft? En het lijkt van niet… het blijft stil. En Johannes, zo lezen we letterlijk in de Griekse grondtekst, weende veel, vergoot tranen met tuiten.
En ja, dat snappen we. Want je kunt wel janken als je moet geloven dat alles hier op aarde één eindeloze zinloze cirkelgang van opgaan, blinken en verzinken is. Dat de sterkste altijd het pleit wint, dat de geweldenaars overwinnen en de brutalen meer dan de halve wereld hebben. En je kunt wel janken als je moet geloven dat het allemaal uitsluitend uit onszelf, uit uw en mijn goede wil en goede bedoelingen en goede inzet zou moeten komen… En dan spreekt de Allerhoogste zelf. Wees niet verdrietig! Letterlijk: huil maar niet. En ervaren bijbellezers horen daar de echo van het Paasevangelie, met name dat van Johannes, waarin tweemaal wordt gevraagd aan de huilende Maria, beeld van Gods gemeente op aarde: waarom huil je? Weet u, de ziener Johannes doet hier niets anders dan opnieuw, in eigen beelden, het Paasevangelie herhalen. De Openbaring voegt geen nieuwe geheime kennis toe, maar vertelt het oude verhaal in andere woorden. Want wat horen we: de Leeuw van Juda heeft overwonnen. Een krachtig beeld van de Messias, de koning uit de dynastie van David, de triomfator.  En dat is wat we ook preken, en zingen, en elkaar voorhouden, altijd weer, op allerlei manieren: dat de overwinning behaald is. Dat Pasen een keerpunt vormt. Dat Pasen de D-day in de heilshistorie is… ook al is het nog geen V-day voor de mensheid, zuchtend onder de machten van het kwaad.
Ja, dat is wat we HOREN. Dat is de verkondiging. De hoopvolle verkondiging van de kerk.
Maar wat ZIEN we? We zien een lam, de Griekse tekst zegt zelfs “lammetje”, staande als geslacht. Niks leeuw, niks majesteit, niks overmacht … een lammetje, als geslacht. Met de littekenen zichtbaar. Maar… staande … Dat is Pasen. Zeven horens en zeven ogen, dat zegt: volop levenskracht, volop wijsheid, volop betrokkenheid, volop aanwezigheid. Dat is Jezus die zegt tegen Thomas: voel maar, mijn handen, mijn zijde… inderdaad, ik ben geslacht, ik draag littekenen, maar hier sta ik, als de Levende. Met jouw leven en dood, met jouw heden en toekomst in mijn hand. Voel maar. En geloof het maar… En dan krijgt dat Lam de boekrol in handen, en dan wordt de stilte verbroken en barst de hemelse liturgie los. Worthy is the Lamb… En op aarde stemmen we ermee in, telkens weer, al is het tegen alle schijn in. Want dit Lam heeft overwonnen,endit Lam is geslacht, en dat is geen tegenstelling, maar het grote geheim van de verlossing: dat alleen Hij die diende tot het uiterste, degene kan zijn die onze toekomst in zijn handen mag dragen. En wat een bemoediging is dit voor allen die ter slachting geleid worden, en voor wie zich inzetten voor de slachtoffers van onrecht en geweld, voor wie geloven in de overwinning van de zachte krachten, voor wie zelf zich durven klein maken en dienstbaar willen zijn aan Gods doel. Een wereld die het gezicht draagt van Jezus Christus. Dat heeft Johannes in dit visioen willen laten horen en zien aan mensen van toen en mensen van nu, die veel te vaak alleen oren hebben voor het oude liedje van geklaag, gekreun, gekerm en gevloek, alle lijden van de wereld, alle verdriet en alle onmacht. Vanmorgen zingen we met de hemelse hofhouding dat nieuwe lied mee. Want het blijft niet bij het oude. Hopen we en belijden we. God helpe ons daarin staande te blijven! En God helpe ons om als gemeente van Jezus Christus in de wereld te durven lijken op het Lam. Amen

Ds. H. Fonteyn, 11 november Bergharen

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

zo feb 24 @ 9:30AM -
Eredienst Druten
zo feb 24 @ 9:30AM -
Eredienst Bergharen
zo feb 24 @11:00AM -
Eredienst Horssen
zo mrt 03 @ 9:30AM -
Eredienst Horssen
zo mrt 03 @11:00AM -
Eredienst Druten
zo mrt 03 @11:00AM -
Eredienst Bergharen
zo mrt 10 @ 9:30AM -
Eredienst Druten
zo mrt 10 @ 9:30AM -
Eredienst Horssen
wo mrt 13 @ 9:30PM -
Biddag gewas arbeid Horssen
zo mrt 17 @10:00AM -
Fusiedienst Rivierenland Oost - Druten
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.