Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Preek Ds. H. Fonteyn - 2e advent

Preek Ds. H. Fonteyn - 2e advent

Preek Horssen en Druten

Zondag 9 december 2018, 2eadvent

Bij Lucas 3: 1- 22

Gemeente van onze Heer

De adventstijd is in het kerkelijk jaar een tijd van verwachting: we leven naar het kerstfeest toe. Maar er zit nog een diepere laag onder: Hij die gekomen is, verwachten we als de Komende. We leven – ook als het kerstfeest weer voorbij is -in blijvende verwachting van  de komst van de Messias, van het rijk van God.  Zo bezien zouden we de adventstijd kunnen typeren als een oefening. Zoals we op mijn militaire onderdeel de zogenaamde “groene dagen” hadden, elk jaar, om de militaire basisvaardigheden te onderhouden: schieten, exerceren, een mars lopen, de stormbaan… Zo oefenen we in de adventstijd de hoop. De volharding in de hoop.  

Nota bene: hoop in Bijbelse zin is geen passief afwachten, het is juist een zeer actieve en productieve attitude! Hoop maakt dat je niet berust in het donker, dat je niet blijft hangen in klagen dat het zo donker is. De hoop inspireert juist om licht te ontsteken, vandaag, hier en nu, overal waar het donker is. Advent als oefening in hoop. Oefening in waar je ook de rest van het jaar niet buiten kunt. Want leven zonder hoop kan een mens maar moeilijk…

Maar er is nog een belangrijk element in de adventstijd. We maken ons op voor de ontmoeting met de Heer. Met Kerst vieren we zijn komst naar onze wereld, en daarmee ook naar elk van ons persoonlijk, als een feest! En voor een feest bereidt je je voor. Je staat wat langer voor de spiegel, je kijkt of je feestjurk of je beste pak je nog past. En zo niet, dames, dan is dat een prima excuus om nog eens een op jacht naar een nieuw japonnetje te gaan… of nog een paar schoenen… Je brengt een bezoekje aan de kapsalon. “Zit m’n jasje goed, zit m’n dasje goed? “ Kortom, je gaat niet zonder voorbereiding naar een feest. En zo zien we alom voor de kerstdagen een enorme piek in activiteit en koopgedrag. Al die boodschappen voor het grote familiekerstdiner, cadeautjes voor onder de boom, enzovoorts.  Voorbereiding voor het feest. En de teksten die we vanmorgen lazen, typische teksten voor de adventstijd, gaan daar over. Je zou ze als een wake-up callkunnen typeren: wakker worden! Houd je zelf de spiegel eens voor! Ben ik klaar voor het feest?Heb ik me voorbereid?  Of, in het beeld van de Bijbellezingen: is de weg waarover de komende koning naar mij toekomt, wel gebaand?  Is het grint geharkt? Of zijn er allerlei hobbels en kuilen en scheuren, die die weg moeilijk begaanbaar maken? Waar ik misschien al te lang geen aandacht aan besteed heb?

Johannes de Doper, in navolging van zijn collega-profeet Maleachi, (‘Mijn Bode’ betekent dat) van enkele eeuwen daarvoor, refereert daarbij aan ons ethisch handelen in het concrete dagelijkse leven. Wat voor mensen zijn we voor elkaar in de dagelijkse praktijk van het leven?  Leven we ten koste van elkaar, of in solidariteit met elkaar? Zien we elkaar als middel of als doel? En als we hem vragen “hoe moet dat dan?”, dan komt hij met heel concrete voorbeelden. Soldaten, misbruik je macht niet, maar wees tevreden met je soldij. Tollenaars, wees integer en verrijk je niet ten koste van je volksgenoten. Leerlingen, doe niet mee aan het pesten van klasgenoten of docenten. Sportbeoefenaars, doe aan fair play en draag ook je verlies waardig.  En als je goed te eten hebt, en een kast vol kleren, probeer je eens voor te stellen hoe het is wanneer je amper kleren of voedsel hebt…  Met andere woorden: wees bereid tot delen. Zit niet op je bezit. Dat geldt voor ons als individu, maar het geldt ook voor onze samenleving in het groot. Hoe royaal en ruim willen wij zijn ten opzicht van wie- niet uit weelde- bij ons asiel zoeken. Het geldt ook voor ons als kerkgemeenschap. Want natuurlijk moeten we onze kerkelijke gelden en goederen met zorg en verantwoord beheren, zodat er ook voor wie na ons komen hopelijk nog een plek is voor de eredienst, en nog geld om een predikant en organist te betalen, enz.   Maar of een gemeente werkelijk leeft vanuit de verwachting van de Messias, van Gods Koninkrijk, blijkt niet uit onze bezittingen en beleggingen, niet uit ons kapitaal op de bank, maar of het diaconaat ons hart heeft!Het blijkt uit onze dienst aan de naaste, dichtbij en ver weg. Het blijkt uit wat er van ons uitgaat, zodra wij de kerk uitgaan en onze dienst in de wereld hervatten. Het blijkt uit onze betrokkenheid bij het lot van wie niet heeft, geen voedsel, geen vrede, geen scholingskansen, geen gezondheidszorg, geen asiel …
Dat blijkt met andere woorden uit de vraag of wij in onze betrokkenheid op onze medemensen een klein beetje lijken op de Messias die we verwachten.  En als daar niets van blijkt… dan is onze religie niet veel anders dan navelstaarderij, vluchtgedrag of conservatief fatsoen.

De profeten, de gezanten van de adventstijd houden ons de spiegel voor. Zoals ook een oud adventslied ons oproept tot die zelfreflectie: “Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?”Wat voor obstakels liggen er in mijnleven, waardoor het moeilijk tot een ontmoeting met Christus komt? Die obstakels kunnen - net als in onze Schriftlezing-  in de ethische sfeerliggen. Wij zijn immers bepaald niet immuun voor de verleiding van de afgoden van onze wereld: macht, bezit, status … Maar er zijn andere obstakels denkbaar. Ik moest denken aan dat intussen wereldberoemd geworden voorvalletje tijdens de pauselijke audiëntie in het Vaticaan, nu twee weken geleden. Een klein jongetje – hij bleek doofstom te zijn – doorbrak het protocol, klom het podium op, plukte nieuwsgierig aan kostuum en uitrusting van de Zwitserse Gardisten, ging onbekommerd spelen voor het oog van al die mensen en liet alle aanwezigen glimlachen. “Laat hem maar begaan” zei de paus, en daarna zoiets als: “Dit jongetje is misschien ongedisciplineerd, maar hij is vrij! Ben ikzo vrij in het aangezicht van God? Zo vrij als een kind in bijzijn van zijn vader?’’En TROUW-columnist Stijn Fens suggereerde in zijn column over deze kleine gebeurtenis, dat dit jongetje wel eens een gezant van God kon zijn. Zoals Maleachi. Zoals Johannes de Doper, de stem die riep in de woestijn. Dat jongetje zou ook wel eens een adventsvraag aan u en mij kunnen zijn. Heb ik het nog, die speelsheid en onbevangenheid, die puurheid? In mijn geloofsleven? De vrijheid van een kind dat zich niet door mensen, regeltjes, dogma’s en tradities laat kluisteren, niet door wat anderen vinden of zeggen?  En als dat niet zo is, wat zit me dan in de weg? Bittere wrok,  unfinished businessin relaties, jaloezie,  m’n verstand, verongelijktheid?         En als we daarover nadenken, en misschien heel eerlijk tegen onszelf moeten zeggen, dat “woestijn” het beeld is, dat ons leven, inclusief ons geloofsleven, treffend typeert, dan is het tijd om naar de Bode van God te luisteren die zegt: het moet anders, het kan anders, het maganders!   Je kunt altijd opnieuw beginnen! Je kunt en mag weer worden als een kind. Niet voor niets is de lezing bij Lucas ook een dooptekst. De doop is het teken aan ons leven, dat wij altijd opnieuw mogen beginnen. Als het ware telkens weer het kind mogen worden dat wij waren. Het teken dat we altijd opnieuw weer uit de woestijn mogen oversteken naar het Beloofde Land. Dan moeten we wel het nodige achterlaten, afleggen, loslaten, van ons af werpen soms. Maar als we bij de Jordaan staan met datverlangen, ook nu, op zondag 2eadvent 9 december 2018, dan zullen we  ontdekken dat de Heer nabij is en naar ons toe wil komen, vaak in gestalten of ontmoetingen waar we dat het minst hadden verwacht… Amen

Ds. H. Fonteyn

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

zo jan 27 @ 9:30AM -
Eredienst Bergharen
zo jan 27 @10:00AM -
Oecumenische dienst Druten
zo jan 27 @11:00AM -
Eredienst Horssen
zo feb 03 @ 9:30AM -
Eredienst Horssen
zo feb 03 @11:00AM -
Eredienst Druten
zo feb 03 @11:00AM -
Eredienst Bergharen
zo feb 10 @ 9:30AM -
Eredienst Druten
zo feb 10 @ 9:30AM -
Eredienst Horssen
za feb 16 @ 8:00PM -
Musical Esther Wijchen
zo feb 17 @ 9:30AM -
Eredienst Bergharen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.