Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

‘IK ZIE GOUD IN JOU…!’

Bijzondere viering met Oegandees kinderkoor in Immanuelkerk Druten

Zondagmorgen 14 juli 10.00 uur wervelende kerkdienst voor iedereen!

Op zondagmorgen 14 juli is er een vrolijke dienst in de Immanuelkerk in Druten waarin meegewerkt wordt door het Kidsgear kinderkoor uit Bukumansimbi-Oeganda. Als thema is gekozen: ‘Ik zie GOUD in jou…!’

Het ‘kleurrijke’ Oegandese koor (12 personen) is al een tijdje in Nederland namens de Stichting UP4S uit Deventer en sluit haar toernee dit zomerseizoen af in de kerk in Druten. Voorganger is Egbert Fokkema uit Twello.

De stichting UP4S is verantwoordelijk voor het besturen, management en exploitatie van de Kidsgear primairy basisschool (plm.350 leerlingen) en voor het Hoys College voor middelbaar en beroepsonderwijs (350 studenten) in het Bugesera district.  De school laat met name kansarme kinderen toe en staat uitstekend aangeschreven bij het Oegandese Ministerie van Onderwijs. De onderwijsresultaten zijn heel goed en daarmee wordt de basis gelegd voor een goede toekomst voor de leerlingen, zowel in het basistraject als in het voortgezet beroepsonderwijs.

De meeste leerlingen zijn ‘intern’ omdat afstanden anders te groot zouden zijn. Ook is lopen van leerlingen op soms eenzame wegen vaak te gevaarlijk. De school wil graag meer dan 100 nieuwe leerlingen toelaten in het volgende schooljaar. Het kidsgear kinderkoor komt ieder jaar naar Nederland, gaat door de week met zang en dansworkshops naar scholen en werkt zondags mee in erediensten verspreid over ons land.

Het koor en voorganger komen in speciale klederdracht. Aanwezige kinderen of jongeren kunnen tijdens de preek met het koor mee voor een flitsende drum-, swing- en danssessie die ze even later,  terug in de kerk, kunnen laten zien. Het koor begeleidt zichzelf en er wordt gedrumd op djembees.  Bij mooi weer gaat het feest na de dienst nog even door in de kerktuin. Na afloop van de viering is er koffie of thee en zijn er verkooptafels ingericht met leuke Oegandese spulletjes. De collecte tijdens de viering is voor uitbreiding van het aantal bedden in de slaapzalen en voor nieuw practicummateriaal voor de lessen schei-,  natuurkunde en biologie.

Pak de kans om dit vrolijke en kleurrijke dienst mee te maken. Iedereen, jong en oud is zondag 14 juli welkom in Druten in de Immanuelkerk!

Meer weten? Bel of mail met Gerjon Elings (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  06 15279084) of met Egbert Fokkema (0571-272251, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Opheffen Protestantse Streekgemeente Maas en Waal

De Protestantse Streekgemeente Maas en Waal is al ruim 40 jaar actief in het Land van Maas en Waal. Destijds is de streekgemeente gevormd om de verschillende kleine protestantse kerken een gezamenlijke toekomst te bieden. Het gaf de ruimte om gezamenlijk een predikant te zoeken voor de verschillende gemeentes die afzonderlijk geen voltijds plaats konden bieden. In de loop der jaren is de samenwerking verder ontwikkeld vanuit kleine gemeentes naar grote inhoudelijke verbondenheid in de streek naar regiovervorming. Nog steeds is er op het gebied van diaconie en Vorming en Toerusting een sterke onderlinge binding.

 

Maar de wereld van veertig jaar terug is niet dezelfde als de wereld van vandaag. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de streekgemeente zoals we die nu kennen, niet meer de toegevoegde waarde heeft die het 40 jaar geleden had.

 

In 2010 is een zoektocht gestart om nieuwe samenwerkingsvormen te bespreken en te onderzoeken. Dit heeft eerder geresulteerd in een, door alle gemeentes ondertekende intentieverklaring waarin wij verklaarden dat wij gezamenlijk vanuit onze opdracht als gemeente van Christus te willen werken aan een organisatie die bijdraagt aan bloeiende kernen van geloof in het land van Maas en Waal.

Tijdens deze zoektocht zijn we er echter achter gekomen dat we als plaatselijke gemeentes verschillen en verschillend aankijken tegen de wijze waarop we de toekomst vorm willen geven.

De Protestantse Gemeente West Maas-en-Waal is in 2016 als zelfstandige gemeente verder gegaan, losgekoppeld van de Streekgemeente.

De Protestantse Gemeentes Bergharen-Hernen en Horssen gaan in 2019 onderling een federatie aan.

De Protestantse Gemeentes Beuningen-Winssen, Druten en Wijchen-Leur-Batenburg hebben gekozen voor een fusie van de verschillende gemeentes en gaan vanaf 1 mei 2019 verder als één gemeente onder de naam Protestantse Gemeente Rivierenland Oost.

 

De Streekgemeente wordt hierbij opgeheven.

Door het opheffen van de streekgemeente geven we elkaar de ruimte om de koers te bepalen die elke gemeente voor zichzelf goed en verstandig acht. Het geeft de ruimte om ook in de toekomst kerk in Maas en Waal te kunnen zijn en blijven. De samenwerking wordt anders, de onderlinge verbondenheid zal blijven bestaan.

Welkom bij de protestantse streekgemeente

Hartelijk welkom op de website van onze protestantse streekgemeente. U kunt hier met ons kennismaken en informatie vinden over wie we zijn en wat we doen.

We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Ieder op een eigen manier.

Wat ons bindt zijn de verhalen over Jezus en over het volk van God. We sterken ons aan de kracht van die aloude, wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar we zijn ook verbonden door onze gezamenlijke opdracht: om er voor elkaar te zijn. Om aandacht te hebben voor anderen. Om waar nodig hulp te bieden aan hen die ver weg zijn, of juist dichtbij.

Wekelijks, op zondag,  treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen. Om inspiratie op te doen, om elkaar te ontmoeten en om dan ook die veelkleurigheid te ervaren. En tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.

U bent welkom om deel uit te maken van onze kring. U kunt daarbij op eigen wijze een aandeel daarin hebben, of gewoon en alleen er te zijn. Zo kunt u met anderen ervaren wat het leven zo kleurrijk maakt.

 

Actueel

Download het Kerkblad