Welkom bij regio Midden

Welkom op de site van regio Midden van de Streekgemeente Maas en Waal. Deze regio bestaat uit drie gemeenten: Bergharen, Horssen en Druten. Samen hebben we één predikant en vele vrijwilligers die zich inzetten om ‘kerk van het dorp’ en ‘kerk van de streek’ te zijn. De regio Midden is veelkleurig in haar geloof, van behoudend tot progressief, van orthodox tot vrijzinnig. En toch kunnen we met elkaar kerk zijn: in kerkdiensten, catechese, kindernevendienst of jeugdkerk, maar ook in een musical- of zangdienst, een jongerenkamp of de Kerste Mert.

Op deze website kunt u lezen waarin onze veelkleurigheid schuilt. Of het nu de kerkdiensten zijn, de kinder- en jongerenactiviteiten, de activiteiten waarin we ons wat meer concentreren op ons geloof en ons leven (‘vorming en toerusting’), geloofsvragen vragen rondom doop, belijdenis, huwelijk en dood: we nodigen u van harte uit tot contact of deelname!  

Kerkblad downloaden? Klik dan hier 

Passie en Pasen in Druten

Op Goede Vrijdag begint de dienst van inkeer en bezinning om 19.30 uur. We volgen aan de hand van Schriftlezingen, gebedsteksten, gedichten en afbeeldingen van de 14 staties de lijdensweg van Christus.

Op de Paasmorgen wordt de dienst muzikaal ondersteund door de kerkband. We zijn blij dat ze, na hun bijdrage op de kerstmorgen, opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd bleken om hard aan het repeteren te gaan en we verheugen ons op hun enthousiaste muziek en zang!

Wegwijs in de Bijbel

Door: Ds. H. Fonteijn
Wanneer: 3 april.
Aanvang: 19:30 uur (tot 21:30 uur)
Plaats: Mamre, Kattenburg Druten
Meenemen: Bijbeltje

Wat:

Vaste kerkgangers hebben vaak ongemerkt heel wat Bijbelkennis opgebouwd. Maar veel mensen ervaren desondanks de Bijbel – zelfs bij regelmatige kerkgang – als een moeilijk, vaak ontoegankelijk boek. Begrijpelijk, want de Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar een collectie van allerlei soorten boeken en geschriften. Een beetje basale kennis over de opbouw van deze minibibliotheek van 66 boeken – heeft u er thuis zoveel op de plank staan? – zou misschien al aardig helpen.
Trouwens, zelfs verhalen die we wel (denken te) kennen, kunnen – als je ze met elkaar nog eens aandachtig leest – soms tot nieuwe ontdekkingen leiden. Neem bijvoorbeeld een “bekend” bijbelverhaal als dat van Jona… kunt u het uit het hoofd zo navertellen als het in de Bijbel staat, en kunt u vertellen wat de spits van het verhaal is? Of blijft het bij die walvis?

Kortom, wat dacht u van een serie bijeenkomsten, waarop we met elkaar een verkenningstocht uitvoeren in het landschap van de Bijbel.

Ook welkom wanneer u niet elke keer kunt.

Activiteiten binnen de Streek 

Meer informatie is terug te vinden in het blauwe boekje Wie ben je?

 

Even iets van God

Een arm om je heen
Als je moe bent en koud
Een mens die je troost
En die veel van je houdt
Een hand in jouw hand
Als je niet durft te gaan
de stem die je roept
Als je even blijft staan
Soms zie je even in je leven
Zomaar iets van God

Een blik vol begrip als je voelt: het gaat mis
Een mens die juist komt
Als er niemand meer is
Een woord dat je raakt
Dat je moed geeft en kracht
Een kans die je krijgt
Die je nooit had verwacht
Soms zie je even in je leven
Zomaar iets van God

(Greet Brokerhof vd Waa, bewerkt door Jacques Roeleveld)

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

zo apr 15 @11:00AM -
Eredienst Druten
zo apr 22 @ 9:30AM -
Eredienst Druten
zo apr 22 @11:00AM -
Eredienst Bergharen
zo apr 29 @ 9:30AM -
Eredienst Bergharen
zo apr 29 @ 9:30AM -
Eredienst Horssen
zo apr 29 @11:00AM -
Eredienst Druten
zo mei 06 @ 9:30AM -
Eredienst Druten
zo mei 06 @11:00AM -
Eredienst Horssen
zo mei 06 @11:00AM -
Eredienst Bergharen
di mei 08 @ 2:00PM -
Kasteelhofdienst Druten
Copyright © 2018 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.